Webdizajnér: Jaroslava Karnoková
Kurátor: Ľuboš Kotlár
Grafický dizajnér: Marek Menke
Webdizajnér: Jaroslava
Karnoková

Kurátor:
Ľuboš
Kotlár
Grafik: Marek
Menke