RE-USE POZDIŠOVSKÁ, Štefan Sekáč, 2020 (2 ks)
glazovaná kamenina, dekor engoba, 45 cm
Webdizajnér: Jaroslava Karnoková
Kurátor: Ľuboš Kotlár
Grafický dizajnér: Marek Menke
Webdizajnér: Jaroslava
Karnoková

Kurátor:
Ľuboš
Kotlár
Grafik: Marek
Menke